בקרת מדיה - objectivemedia - ייעוץ, תכנון ובקרה

חברת Objectivemedia קמה על מנת לתת יעוץ ובקרת מדיה אובייקטיביים ומקצועיים מהמעלה הראשונה למפרסמים ופרסומאים בתחומי תכנון ורכש המדיה.

הודות ליעוץ וההכוונה המקצועיים של החברה, נחסכו מאות אלפי שקלים בפריסות מדיה של מפרסמים בכל ערוצי המדיה מחד והתייעלה הפנייה לקהלי המטרה מאידך.

Objectivemedia עובדת בשקיפות מלאה, סודיות, מקפידה על אי תלותה בגופי המדיה ואינה רוכשת מדיה בעצמה.

עולם הפרסום בישראל ובעיקר רכש המדיה, מושתת על מגוון משרדי פרסום וחברות מדיה מקצועיות ושרותיות. עם זאת קיימת ריכוזיות ברורה של תקציבי הפרסום בקרב חמשת חברות המדיה הגדולות (שהן בבעלות משרדי הפרסום הגדולים).

ריכוזיות דומה קיימת גם בקרב פלטפורמות המדיה שמוצעות ללקוחות (לדוגמא מעל 90% מתקציב הפרסום בטלוויזיה מופנה לשני ערוצים מסחריים, ומעל 60% לערוץ 2 לבדו).

הפועל היוצא של מצב זה הוא ריכוז עוצמה חסרת פרופרציות בין גופים ספורים ומחוייבות אדירה ביניהם לקבלת החלטות שאינן עולות בקנה אחד עם טובת המפרסמים.